top of page

Çözümler-Bilgi Sistemleri-Uygulama Geliştirme

Günümüzde her ne kadar hemen her ihtiyacı karşılayacak yazılım çözümleri olsa da firma özeline inildiğinde, ihtiyaç duyulan modüler ve esnek yapıda çözümler, ancak birden fazla yazılımın lisanslanarak biraraya getirilmesi ile elde edilebilmektedir. Bu da doğal olarak karşılanması zor bir maliyeti ve teknik uyumsuzlukları beraberinde getirmektedir.

 

Bu noktada özel çözüm yazılımlar kaçınılmaz ihtiyaç olarak karşımıza çıkar. Özel çözümlerin geliştirilmesinde de platform bağımlılığı, yazılıma ait tüm teknik know-how'ın yazılım şirketinin elinde olması gibi bağlayıcılığı ve uzun vade yatırımlarda alternatiflerin tümüyle ortadan kalkması gibi olumsuzluklar gündeme gelecektir.

 

BOTT Bilgi Sistemleri, büyük ölçekli yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde uzmanlık ve deneyime sahiptir. Mevcut sistem analizinden, son kullanıcı eğitimlerine dek devam eden süreç tamamlandıktan sonra çözüm anahtar teslimi olarak müşteriye sunulur. Yeni teknolojileri ve teknikleri sürekli izlemekte ve bunları, en hızlı biçimde müşterilerimiz için stratejik avantajlara dönüştürmekteyiz.

Çözümlerinde .NET ve J2EE platformlarını ve en son açık platform teknolojilerini temel alan ekiplerimiz, müşterilerin mevcut yapılarında bulunan tüm sistemlerle bütünleşik ve entegre çözümler sunar. Böylece, müşterilerin mevcut yatırımlarını daha iyi değerlendirmeleri de sağlanmış olur.

 

Yazılım projeleri doğası gereği karmaşık, riskli ve dikkatli planlama gerektirirler. Planlama, kestirim, aşama aşama geliştirme, gereksinim tespiti, risk ve değişim yönetimi kontrol yöntemleri, prototipleme ve genel proje kontrolü gibi birçok kavramları içerir.Gerçekçi planlama, projenin hedeflerinden sapılmamasını; müşterinin projenin durumundan sürekli habardar edilmesini; projenin amaçlarına tam hakim olunmasını ve herhangi bir anda gerekli çıktıların elde edilmesini sağlamalıdır.Projelerin zamanında ve istenilen kalitede yürütülmesi ve %100 müşteri memnuniyetinin sağlanması için şunları yapmaktayız:

 

 

PROJE YAKLAŞIMI

 

Prototipleme & Aşamalara Ayrılmış Çıktılar

 

 • Projelerdeki çıktıları prototipleme, aşamalandırma veya fazlara ayıran yaklaşım, risklerin ve kısıtların erken tespit edilmesini kolaylaştırmakta, karşı önlemlerin planlanmasında ve uygulanmasındaki başarıyı arttırmaktadır.

 • Proje boyunca uygulamaların ve çıktıların aşama aşama elde edilmesi müşterilerin projeye olan güvenlerini pekiştirmektedir. Elde edileceklerin proje sonuna bırakılması ise bu güveni azaltmaktadır.

 • Fonksiyonları aşama aşama geliştirilmesi ve sunulması en önemli fonksiyonların öncelikle elde edilmesini sağlar.

 • Kestirimle ilgili muhtemel hatalar azalır.

 • Projenin elle tutulurluğu müşteri nezdinde artar.

 

Haftalık Durum Raporları

 

Yürütülen hizmetlerle ilgili her haftanın bitiminde, müşterilerimize aşağıdakilerle ilgili Durum Raporları sunmaktayız:

 

 • Geçmiş haftanın iş planı

 • Geçmiş haftada yapılan çalışmalar

 • Bir sonraki haftanın iş planı

 • Varsa sorunlar

 • İş Planında değişikler ve sebepleri

 • Genel Proje Durumu

 

Gelişmiş Hata Yönetimi

 

Hatalar her ürün geliştirme işleminin bir parçasıdır. BOTT, ürünlerinde gelişmiş hata yönetimi gereklerini yerine getirir.

 

Versiyon Kontrolü

 

BOTT, gelişmiş versiyon kontrolü sağlayan araçları kullanmaktadır.

 

Bilgi Birikimi Yönetimi

 

BOTT, projelerde oluşan bilgi birikiminin çok önemli olduğunun bilincindedir. Tüm çalışanlarımıza problemlerin sadece bir kere çözülmesi gerektiği anlayışını benimsetiriz. Bu anlayış karşılşılması muhtemel benzer problemlerin hızlı bir şekilde çözülmesini olanaklı kılar.

 

 

METEDOLOJİ

 

Uzmanlarımızın farklı alanlarda elde ettikleri tecrübelerin ışığında kuruluşun işlev, hedef ve stratejileriyle, hızla gelişen teknolojilerinin bütünleştirilmesi sağlanır. Sunulan hizmetlerde, proje yönetimi teknikleri ve BOTT kalite güvence sistemi ile bütünleştirilmiş metodolojiler uygulanır. Uzmanlar, bu metodolojilerin içerdiği yöntemler konusunda personeli eğitir, iş süreçlerini hızlandırır, organizasyonların bilgi teknolojilerinden optimum düzeyde yararlanmasını ve verimliliklerinin artmasını sağlar.

 

 • Waterfall Model

 • Object Oriented Model

 • Prototyping Model

 • Incremental Model

 

 

TEKNİK DENEYİM

 

Günümüz teknolojilerine göre çözümlerini sürekli yenileyen BOTT, çözüm, ürün ve hizmetlerinde .NET, J2EE, WEB Servisleri, açık sistemler, ve diğer gelişen teknoloji ve standartları uygulamaktadır.

 

Yazılım Geliştirme Uzmanlık Alanlarımız ve Yeteneklerimiz

 

Hızlı Uygulama Geliştirme Araçları (Rapid Application Development Systems - RAD):

MS Visual Studio, Borland Jbuilder, VisualCafe, SilverStream, PowerBuilder, Borland Delphi, Macromedia Dreamweaver UltraDev

 

Internet teknolojileri:

Java Server Pages (JSP), Active Server Pages (ASP), PHP Hypertext Pre-processor, HTML/DHTML/XML/WML, Wireless Application Protocol (WAP), Internet Server API (ISAPI)/ Netscape Server API NSAPI)

 

Mimariler:

COM (including distributed COM), ActiveX, Java Beans, CORBA, WinAPI

 

Uygulama Sunucular :

IBM WebSphere Application Server, BEA WebLogic Server, Microsoft BizTalk Server, Microsoft Commerce Server, Sybase Enterprise Application Server, IBM MQ Series, MS Message Queue Server, MS Transaction Server

 

ERP/CRM :

SAP, ORACLE,

 

Raporlama:

SYBASE InfoMaker, Seagate Crystal Reports

 

OLAP Software:

Microsoft OLAP Services

 

Veri Madenciliği ve Veri Ambarı:

SYBASE IQ

 

GIS:

MAP Info, ARC Info

 

Grafik araçları:

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Macromedia Freehand, Macromedia, Flash, CorelDraw (including Graphic Tools)

 

Modelleme Metodolojileri:

UML, IDEF1X, IDEF0

 

Web Oluşturma ve İçerik Yönetimi Araçları:

Macromedia Dreamweaver, Microsoft FrontPage

 

Proje Yönetim Araçları:

MS Project, MS Team Manager

 

Programlama Dilleri:

Java, C/C++ (including ANSI C), Visual Basic, Scripting Languages (JavaScript, VBScript, etc.), Turbo Pascal, Perl, ADA

 

İşletim Sistemleri:

MS Windows, Unix (Sun Solaris, HP, IBM AIX), Linux

 

İlişkisel Veri Tabanı Yönetim Sistemleri:

Oracle, MS SQL Server, DB2, Informix, Sybase, PostGreSQL

bottom of page