top of page

Çözümler-Bilgi Sistemleri-Danışmanlık

BOTT Danışmanlık Servisi, kamu kuruluşları ve diğer büyük ölçekli organizasyonların en yeni bilgi teknolojilerini kullanarak, bilgi sistemlerinin planlanması, yapılandırılması ve yönetimi ile ilgili destek verir. Danışmanlık yaptığı şirketin personeli ile birlikte çalışarak, bilgi aktarımının gerçekleşmesini sağlar.

 

Danışmalarımızın farklı alanlarda elde ettikleri tecrübelerin ışığında kuruluşun işlev, hedef ve stratejileriyle, hızla gelişen teknolojilerinin bütünleştirilmesi sağlanır. Sunulan hizmetlerde, proje yönetimi teknikleri ve BOTT kalite güvence sistemi ile bütünleştirilmiş olan BOTT Metodolojisi uygulanır. Danışmanlar, bu metodolojinin içerdiği yöntemler konusunda personeli eğitir, iş süreçlerini hızlandırır, organizasyonların bilgi teknolojilerinden optimum düzeyde yararlanmasını ve verimliliklerinin artmasını sağlar.

 

BOTT danışmanları, bilgi teknolojisinin her alanında uzmanlaşmış, gerek akademik ve gerekse teknoloji ve ürün eğitimleri ile donanmış, tecrübeli kişilerden oluşmaktadır. Müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını tek elden karşılayacak şekilde organize olmaktayız. Ayrıca sektörel uzmanlarla da çalışarak müşterilerimizin işlerini en yakından tanımaya çalışmaktayız.

 

Stratejik Danışmanlık

Hizmetleri Orta ve büyük ölçekli kuruluşların bilgi işlem stratejilerinin belirlenmesi kapsayan bir hizmettir. Kuruluşun iş hedefleri ile bilgi sistemlerinin uyumu sağlanır. Kurumun iş süreçlerinin incelenmesi ve elektronik ortama taşınabilmesi için yeniden tasarlanması, buna uygun mimari yapıların belirlenmesi gibi çalışmaları kapsar.

 

Proje Danışmanlığı

Kuruluşun her türlü bilgi işlem projesinin yürütüldüğü hizmetlerdir. Böylelikle projeler, istenilen zamanda, özellikte ve planlanan kaynaklar kullanılarak, başarılı bir şekilde sonuçlandırılır.

 

Teknoloji ve Çözüm Danışmanlığı

Kurumlar tarafından ihtiyaç duyulan çözümün uzman danışmanlarımız tarafından gerçekleştirilmesidir. Ağ, veritabanları, işletim sistemleri, güvenlik, akıllı kart, ödeme sistemleri, mobil uygulamalar, sistem yönetimi ve telekomünikasyon gibi alanlarda teknik danışmanlık sağlanır. Danışmanlar, müşterinin mevcut BT altyapısının daha verimli hale getirilmesi ve yeni sistemlerin tasarımı için gerçekleştirilen projelerde çalışmaktadır.

bottom of page