top of page

Firmamız-Kalite Politikamız

Firmamız Kalite Politikası belirlenmiş olup tüm çalışanlarımızın belirlenen bu kalite politikası doğrultusunda faaliyetlerde bulunması için gerekli çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca kalite politikamız firmamızın belirli yerlerine asılarak her zaman göz önünde bulundurulması sağlanmıştır.

 

Firmamızda kaliteyi etkileyen işleri yöneten, uygulayan ve doğrulayan tüm çalışanların, karşılıklı ilişkilerini, kime bağlı çalıştığını belirten organizasyon hazırlanmıştır.

 

Kalite Politikamız

Müşterilerimizin yarattıkları katma değeri arttırmak amacı ile iş süreçlerini düzenlemek ve/veya daha verimli hale getirmek için ihtiyaç duydukları bilgi teknolojileri uygulamalarında güvenilir, kararlı, genişleyebilen ve kolayca güncellenebilen hızlı, etkin ve ekonomik çözümler üretirken; sürekli gelişmeyi ve ilerlemeyi sağlayabilen, müşteri memnuniyetini ve potansiyelini sürekli arttırabilen, etik değerlere saygılı ekip ruhu ile çalışabilen, personelinin memnuniyetini ve eğitim seviyesini sürekli geliştiren sektöründe rekabet gücü yüksek bir firma olmaktır.

 

Kalite Hedefleri

Firmamızda ürün gerçekleştirme şartlarının karşılanması yanında müşteri beklentilerine ve ihtiyaçlarına, gelişen teknolojilere yetişebilmek, sürekli iyileştirme prensibine dayalı bir sistem oluşturmak amacıyla firmamızın ilgili fonksiyon ve seviyelerinde kalite hedefleri belirlenmekte olup tüm çalışanlarımızın bu kalite hedeflerinden haberdar olmaları sağlanmaktadır.

 

Misyon

Yazılım ve güvenlik teknolojilerinin organizasyon yapısına ve iş süreçlerine yaratacağı faydalar hakkında müşterilerimizi bilgilendirmek ve bu faydaları yaratacak projelerin hayata geçirilmesi için müşterilerimize her türlü hizmeti sunmak.

 

Vizyon

Özel yazılım ve güvenlik sistemleri üretimi konusunda, kalite, hız ve güven kavramları ile birlikte anılan, kendi alanında proje sayısı ve başarısı bazında lider olmak.

 

Müşteri Odaklılık

Müşteri odaklı bir firma olma sözümüzü müşterilerimize en iyi hizmetleri, en iyi ürünleri ve en iyi desteği sunarak sağlamaktayız Firmamız üst yönetimi ve tüm çalışanlarımız müşteri tatmininin arttırılması amacına yönelik olarak müşteri beklentilerinin belirlenmesi ve bu beklentilerin yerine getirilmesi için gerekli olabilecek faaliyetleri planlamakta ve uygulamaktadır. Müşteri beklentileri belirlenirken; ürün uygunluk beklentileri, ürün teslim ve teslim şartları beklentileri, ürün sorumluluğu beklentileri dikkate alınmaktadır.

bottom of page