top of page

Firmamız-Şirket Kültürü

Müşterilerimiz için varız...

Müşterilerimizi her yaptığımız iş ve her aldığımız karar için ilk plana koyarak hareket ediyoruz. Kurum içi kültür ve yönetim proseslerimizi hep çalışanlarımızı müşterilerimize en fazla faydayı sağlama ve değer katma yönünde motive etmek ve yetkilendirmek yönünde inşa ediyoruz.

 

İlişkilerimizde güven ve saygı esastır...

Hep birlikte heyecanla çalışabileceğimiz ve her birimizin değer katacagı bir iş ortamında çalışıyoruz. Gerekli araç ve destek sağlandığında en iyi işi çıkarmak istediğimiz ve çıkaracağımız inancına ve yaklaşımına sahibiz. İşe alırken birlikte olağanüstü başarılar sergileyebileceğimiz inançta ve yetenekte takım arkadaşlarını arıyoruz.Her birimiz yüksek seviyede başarı ve katkı için çalışıyoruz.

 

Başarı ve kişisel katkı BOTT’un temelidir...

Tüm BOTT çalışanları müşteri beklentilerini hep daha fazlasıyla karşılamak konusunda duyarlı ve odaklıdır. Bunun için sürekli bu yönde hep daha iyi sonuçlar elde edebileceğimiz, kendimizi aşacağımız daha iyi yöntemler ve çabalar peşindeyiz.

 

Sonuç odaklıyız ve hedeflerimizi hep birlikte takım oyunuyla aşıyoruz...

Başarımızın anahtarı şirket içi takımlar ve organizasyonlarımız arasındaki verimli işbirliğidir. Müşterilerimizin, hissedarlarımızın ve iş ortaklarımızın beklentilerini karşılamak ve aşmak için tek bir takım olarak çalışırız.

 

Hızlı hareket ediyoruz...

Rakiplerimizden daha hızlı hareket etmek, daha hızla pazara sunmak, müşteriye eriştirmek, gelire ve karlılığa dönüştürmek. Başarımız için hız önemlidir. Bunu verimlilik konusunda duyarlı, hızlı karar alabilen yetkin ve yetenekli çalışanlarımızla sağlıyoruz.

 

Anlamlı buluşlar peşindeyiz...

İnsanlık için faydalı ve önemli buluşlar sağlayan bir teknoloji şirketiyiz. Sadece buluş yapmak için değil, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya ve aşmaya, onların en yararına yönelik buluşlar sağlamak için çalışıyoruz.

 

Açıklık ve dürüstlük vazgeçilmezlerimizdir...

Tüm işlerimizde ve ilişkilerimizde açıklık, dürüstlük ve doğrudan iletişim asıldır. Bütün bunların bize güven, saygı ve bağlılık kazandıracağı bilinciyle hareket ederiz. Hepimiz en yüksek iş etik ve değerlerini doğrudan sahipleniriz.

 

  • müşteri odaklılık

  • bireylere saygı ve güven

  • yüksek seviyede başarı ve katkı

  • takım çalışması

  • hız ve esneklik

  • topluma değer katan yaratıcılık

  • açık, dürüst ve doğrudan iletişim

 

bottom of page