top of page

Firmamız-İnsan Kaynakları

Şirket içinde kişisel özgürlüğü en fazla şekilde sağlayacak ortamlar sürekli geliştirilmektedir. Bilgi Teknolojileri alanının rekabetçi ve hızla değişen doğasına uygun; değişime ve gelişmeye açık, müşteriye hizmet ilkesini temel alan ilk akla gelenin ekip çalışması olduğu, keyifli bir çalışma ortamını arıyorsanız BOTT' a başvurabilirsiniz.

 

BOTT'da Kariyer

Firmamızda üst yönetim; BOTT’un performansını arttırmak ve çalışma ortamının; motivasyon, tatmin ve çalışanların performansı üzerinde pozitif bir etkiye sahip olması için gerekli olan hususları dikkate alarak uygun bir çalışma ortamı oluşturmuştur. Bu ortamın sürekliliği için gerekli olan önlemler alınmaktadır.

 

Yeterlilik, Farkında Olma, Bilinç ve Eğitim

Firmamızda kaliteyi etkileyen, yöneten ve doğrulayan personelin çalışmasını daha verimli ve etkin kılmak amacıyla eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve uygulanması için bir sistem oluşturulmuş ve uygulanmaktadır. Bu amaçla eğitimi uygun personelin istihdamına çalışılmakta, ihtiyaç duyulan eğitimler İnsan Kaynakları Yöneticisi tarafından her sene değerlendirilerek “Yıllık Eğitim Planları” hazırlanmaktadır. Yıl içersinde, İnsan Kaynakları Yöneticisi tarafından hazırlanan program dahilinde eğitimler verilmektedir. Eğitim ihtiyaçları firma içi veya firma dışındaki uzman kişi veya BOTT’ ca daha önceden tespit edilen Yıllık Planlı Eğitimler çerçevesinde karşılanmaktadır. İşe yeni başlayan personelin durumu, eğitimleri, personelin işten ayrılması ile ilgili kayıtlar uygun şekilde tutulmakta ve personel eğitim takip formunda muhafaza edilmektedir. İşe yeni başlayan personele İnsan Kaynakları Yöneticisi tarafından “Yeni Personel Uyum Eğitimi Formu” ile Uyum Eğitimi verilir ve kayıtları muhafaza edilir. Ayrıca, işe yeni başlayan personele mevcut kalite sistemimizi daha iyi kavrayabilmesi için, teknik terimlerin açıklandığı “Tanımlar ve Kavramlar Kitapçığı” verilir.

 

Altyapı

Firmamızda ürettiğimiz ürünlerin belirlenen şartlara uygunluğunu sağlamak için gerekli olan alt yapı kaynakları belirlenmiş olup bu kaynaklar sağlanmıştır. Belirlenen ve sağlanan bu kaynakların sürekliliği temin edilmiştir.

 

Şirket Profili

Çalışan Sayısı : 23

Yönetici Sayısı : 5

Çalışanların Kadın/Erkek Oranı : %20 kadın%80 erkek

Çalışanların Yaş Ortalaması : 28

 

İşe Alım

İnsan Kaynakları Departmanı aranılan pozisyona uygun adayları değişik kaynaklardan araştırarak ön eleme yapar. İlk görüşme İnsan Kaynakları Departmanı tarafından yapılır ve olumlu bulunan adaylar ilgili bölümlere yönlendirilir. Şirket politikamız gereği, işe alımlarda, işin gerektirdiği yetkinliklere ve özelliklere sahip tüm kişilere eşit fırsat veririz.

 

Çalışanlarda Aranan Özellikler

Pozisyonun gerektirdiği özelliklere göre; şirket kültürüne uyum sağlayabilecek, yaratıcı, dinamik, insan ilişkilerinde başarılı, analitik düşünebilen , takım çalışmasına yatkın kişiler aranmaktadır. İşe alımlarda Üniversite veya Yüksek Okul mezunları tercih edilir.

 

Performans Yönetimi

Şirket bünyesinde tüm çalışanlar için etkin bireysel gelişim ve toplu öğrenme planları, iş ve performans değerlendirmeleri ve bu değerlendirmeler doğrultusunda ücret, sosyal haklar ve ödüllendirme uygulamalarını içeren ve sürekli gelişimi hedefleyen performans yönetimi sistemi uygulanmaktadır.

 

Ücret Politikası

BOTT'un ücret politikası gereksinim duyulan beceriyi çekmeyi, beceriye sahip ve yüksek performans gösteren çalışanlarla uzun süre birlikteliği ve çalışanları motive etmeyi amaçlamaktadır. İlgili bölüm Yöneticileri her yılın sonunda “Performans Değerlendirme Formu” ile performans değerlendirmesi yapar ve Şirket Müdürünün onayı ile motivasyon artırıcı etkinlikleri organize eder. Mevcut pozisyon değerinin yanı sıra, daha önce edindiğiniz iş tecrübesi ve sahip olduğunuz yetkinliklerle benzer pozisyonlarda çalışanların aldıkları ücretler, işe giriş ücretinizin belirlenmesinde rol oynar.Ücret artışları yılda iki kez hayat pahalılığı, sektör ücret araştırması sonuçları ve bireysel performans ölçü alınarak yapılır. Ayrıca mali yıl bitiminde performansa bağlı değişken gelir ödemesi de yapılmaktadır.Ücret paketi; Temel Ücret, Proje Primi, Özendirme Ödemeleri gibi farklı birimlerden oluşmaktadır. Firma olarak elde ettiğimiz sonuçlar ve bu sonuçlara kişisel katkınız kazancınızı önemli ölçüde etkiler. Bunun en belirgin göstergesi olan Proje Primi, şirketin yıllık hedefe yaklaşma/ulaşma/aşma düzeyine ve bireysel katkınıza dayalı olarak belirlenir. Bunun yanında yüksek performansla elde edilecek başka ödüller de vardır.Diğer taraftan büyük bir aile olan BOTT, evlilik, doğum, askerlik gibi özel zamanlarında da çalışana destek olmaktadır.

 

Yükselme Olanakları

Gösterilen yüksek performans, terfi çalışmalarındaki en önemli etkendir. Şirket çalışanları için bir üst göreve yükselme olanağı açıktır.

 

Kalite Güvence Sistemi

Şirket faaliyetleri ve organizasyonunun tümü için IS09001 kalite güvence sistemi uygulanmaktadır. Kalite güvence ve geliştirme faaliyetleri, her bir bölümden temsilcilerin yer aldığı Kalite Liderlik Takımı tarafından yürütülmektedir.

 

Eğitim Programları

Kişi bazında, şirket hedefleri doğrultusunda bireyleri kişisel bilgi ve becerilerini arttıracak, yaratıcılıklarını ortaya çıkarmaya ve bireysel hedeflerine ulaşmalarını sağlamaya yönelik eğitimler planlanıyor ve uygulanıyor.

 

İzin Politikası

Yıllık ücretli izne İş Kanunumuzdaki hükümlere göre ; işe girişten 1 yıl sonra hak kazanılır. 1/5yıl arası 12 gün, 5/15 yıl arası 18 gün, 15 yıl ve sonrası 24 gündür.

 

Askerlikle İlgili Tutumlar

Erkek adaylarda askerliğin tamamlanmış olması tercih sebebidir. Ancak uygun koşullar olduğu taktirde askerliği uzun süre tecilli kişiler de şirkete kabul edilebilir.

 

Staj Olanakları

Üniversite ve meslek okulu öğrencilerine belli bir kontenjan dahilinde staj olanağı sağlanır.

bottom of page