top of page

Çözümler-Bilgi Sistemleri-Eğitim

Eğitim hizmetleri aracılığıyla, uzman personelimiz bilgi ve tecrübelerini organizasyonunuza aktarır. Bu eğitimler sayesinde Bilgi Sistemleri altyapısı için ayırdığınız insan kaynakları en verimli şekilde kullanılarak toplam sahip olma maliyetinizin minimum seviyeye indirilmesi sağlanır.

 

BOTT Eğitim ve Teknik Destek Sorumluları, sunulan hizmetler ve kullanılan ürünler ile ilgili müşterilere ve bu eğitimlere ihtiyacı olan tüm teknik profesyonellere yönelik eğitimler gerçekleştirilmektedir.

 

Sınıf Eğitimleri

BOTT'un sağladığı ürünlerin, müşterilere ya da sektördeki teknik profesyonellere yönelik belli bir programa bağlı olarak aktarıldığı eğitimlerdir. Eğitimler, uluslararası belirlenen standartlarda ve uluslararası çerçevede kullanılan eğitim materyalleri kullanılarak gerçekleştirilir.

 

Müşteri Yerinde Eğitimler

Müşterinin ihtiyacı olan ürün ya da teknoloji bilgisinin, müşterinin merkezinde kurulacak bir düzende uygulanan eğitim programıdır.

 

Projeye Özel Eğitimler

Müşteri için hazırlanan projeye bağlı olarak projede kullanılan ürün, teknoloji ve yapıların tanıtımını ve kullanımını içeren eğitim programıdır. Müşterinin ihtiyaç duyabileceği her seviyede ve detayda eğitim verilmektedir.

bottom of page