Ürünler-Yazılım

Yazılım ürünlerimizde kullanılan açık mimariye dayalı standartlar, günümüz teknolojilerine göre sürekli geliştirilmekte ve yenilenmektedir. Bu yaklaşım, tüm ürünlerin birbiri ile entegre çalışmasını sağlar. Çok katmanlı ve dağıtık mimari yapıya sahip sunucularımız, hata tolere etme, yük dağılımını düzenleme, kümeleme ve dağıtık bilgi depolamayı destekleme gibi güçlü özelliklere sahiptir. Gelişmiş yönetim ve güvenlik araçları ADS, LDAP ve dijital sertifika sunucuları ile entegrasyon imkanı sağlar.

 

Birkaç hafta içinde uygulamaya sokulabilecek hazır çözümleri yanında kullanıcı isteklerine göre geliştirilebilecek uygulamalar da mümkündür.

 

Sunucu yazılımlarımız, yazılım çözümü üreten diğer firmaların çözümlerinin veya kurumun kendi kaynakları ile geliştirdiği çözümlerin entegre edilebileceği bir platform sunar.

 

Ürünlerimizde, tüm bileşenler arasındaki veri alışverişi XML standardındadır. Sunucular üzerinde ASP, JSP kullanılabilir. Kullanıcı arayüzü geliştirmede JavaScript, VBScript, DHTML kullanılmıştır. İş nesneleri .NET, COM+ veya J2EE bileşenleri olabilir. Verinin depolanmasında İlişkisel Veri Tabanları, Nesne tabanlı Veri Tabanları veya XML tabanlı Veri Tabanları olabileceği gibi, dosya yapıları da kullanılabilir.